Grąžinimo sąlygos, taisyklės ir garantija

Kokybiškų prekių grąžinimas, taisyklės ir garantija:

1.     BOP.LT pirkėjas (,,Pirkėjas“) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda, įpakavimas iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 

2.     Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per trumpesnį terminą.

3.     Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

4.     Prekės gali būti grąžinamos centriniame pardavėjo sandėlyje Šarkuvos g. 14 

5.     Nesant galimybei prekes grąžinti į centrinį pardavėjo sandėlį, pirkėjas gali grąžinti kokybiškas prekes kurjeriu, padengdamas grąžinimo išlaidas. Pirkėjas grąžindamas prekes kurjeriu privalo užpildyti laisvos formos prašymą, kuris privalo būti išsiųstas el. paštu info@bop.lt ir pridėti prie siunčiamos prekės. Grąžinama prekė kurjeriu turi būti pristatoma adresu kuris bus suteiktas susisiekus el paštu.

6.     Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

7.     Prekė turi būti grąžinama originalioje nepažeistoje pakuotėje, ir be naudojimo žymių (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį. 

8.     Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.     Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:      

9.1.  sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

9.2.  sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

9.3.  sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.4.  sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

9.5.  sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

9.6.  sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

10.  Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

Garantija:     

11.  Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

12.  Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į pardavėją el. paštu info@bop.lt .

13.  Galimai nekokybiškos Prekės pirmiausia yra pateikiamos į Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisus, tik nustačius, kad Prekė yra nekokybiška Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos Prekės gali būti vykdomas. 

14.  Prekės yra siunčiamos į garantinio aptarnavimo centrus, kurie gali būti ir kitoje ES valstybėje. Tokiu atveju prekės garantinio aptarnavimo procesas trunka nuo 14 iki 70 (keturiolikos iki septyniasdešimties) kalendorinių dienų, priklausomai nuo prekės pobūdžio. Pabrėžiame, jog visais atvejais  garantinį procesą siekiame atlikti per kuo trumpesnį laiko tarpą. 

15.  Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

16.  Iš Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perduotos prekės yra saugomos 3 (tris) mėnesius. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti prekę grįžusią iš garantinio aptarnavimo centro. Per numatytą terminą Pirkėjui neatsiėmus prekės, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti, Prekė gali būti utilizuojama. Tokiu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtoje prekėje likusią Pirkėjo informaciją ir kitus dėl tokio prekės sunaikinimo patirtus Pirkėjo nuostolius.

17.  Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais. 

18.  Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu info@bop.lt ir telefonu +37064118622.

19.  Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje.

20.   Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

20.1.      Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@bop.lt.

20.2.     Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:

20.2.1.  Prekės užsakymo numerį;

20.2.2.  Pateikti/įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;

20.2.3.  Pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, arba vaizdo įrašą brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

20.3.      Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

20.3.1.  Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke; 

20.3.2.  Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;

20.3.3.  Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;

20.3.4.  Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

20.4.      Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

21.   Pažeista siunta

21.1.      Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų:

21.1.1.  apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;

21.1.2.  siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;

21.1.3.  patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;

21.1.4.  jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

22. Trumpesnė garantija

22.1. Prekės turinčios greitai susidėvinčias dalis kaip akumuliatorius, besidėvintys mechanizmai ar kitos elektroninės dalys kurios turi laiko dėvėjimosi terminą, gali turėti trumpesnę garantiją, kuri yra rašoma prie prekės-produkto aprašymo.

22.2. Jeigu trumpesnio galiojimo prekės dalys susidėvi vėliau nei per duotą garantinį laiktorapį, šios dalys ar visa prekė nėra keičiama nauja ar remontuojama.

22.3. Jeigu prekė-produktas yra naudojamas pramoniniams tikslams, yra skolinamas ar dalinamas neapmokytiems asmenims, prekės garantinija skelbiama negaliojanti.

23. Kam netaikoma garantija

23.1. Garantija netaikoma prietaisams kurie jau buvo ardyti, remontuoti, sutrenkti, pažeistos jų naudojimo taisyklės.

23.2. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;

23.3. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;

23.4. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vandens, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;–  dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų. Dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo.